Skip Navigation
www.cyberdriveillinois.com print banner

Usługi Kierowcy

Biuro Sekretarza Stanu ma 36 przeznaczonych lokalizacji na program TVDL, gdzie przyjmόją aplikantόw za umόwieniem. Aby uzyskać całą listę lokalizacji na TVDL, proszę sprawdzić poniżej w publikacji skrόconej instrukcji obsługi.

Urząd rozumie, że ilość aplikantόw jest dużo, dlatego prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Jeżeli ilość aplikantόw zarejestrowanych na dany dzień będzie wysoka, proszę sprawdzić w następnym dniu, gdzie będą dodane dodatkowe miejsca. Program TVDL jest realizowany i nie ma ustalonej końcowej daty.

Nowe Tymczasowe Prawo Jazdy (TVDL) dla osόb nieudokumentowancyh (status bezwizowy)

New Temporary Visitor Driver’s License (TVDL)

27-go stycznia 2013, gubernator podpisał senacką ustawę nr. 957 ktόra stała się prawem umożliwiającą osobom bez ważnej wizy uzyskania tymczasowego prawa jazdy (TVDL). Umόwienie jest konieczne i wymagane. Proszę zebrać i sprawdzić dokumenty wymagane przed spotkaniem. Celem tego programu jest przedstawienie najlepszego sposobu, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, podkreślenia ważności prawa jazdy dla bezpieczeństwa, oraz zapewnia najlepszy poziom przy obsłudze klienta.

Od 1 lipca, 2014 wszystkie osoby w wieku od 18 do 20 lat życia, muszą przedstawić dowόd pomyślnego ukończenia 6 godz. kursu jazdy lub treningu.

Składający aplikant musi umόwić się przez internet lub telefonicznie pod numer 855-236-1155. Przed zakończeniem procesu umόwienia, proszę potwierdzić, klikając na przycisk “confirm appointment” i uzyskać potwierdzenie rejestracji. Umόwione spotkanie jest nieważne bez potwierdzenia rejestracji, otrzymanego po jej zakończeniu. Jeżeli chcą państwo zrezygnować z wizyty, prosimy o kontakt 312-814-4913.


Umόw się na spotkanieCheck Appointment Status


DSD TVDL 4